/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Groen is doen
Home » Soorten vervuiling » Zwerfafval

Zwerfafval

Afval op straat en in het groen vergaat vaak maar traag; zwerfafval kan dus jarenlang voor ergernis en vervuiling zorgen. Kauwgom vergaat pas na minstens 20 jaar, een aluminium drankblikje vergaat nauwelijks.

Zwerfafval heeft weinig gevolgen voor het milieu en trekt ongedierte aan en het opruimen kost honderden miljoenen euro's. Schattingen van de totale hoeveelheid zwerfafval in Nederland lopen uiteen van 50 miljoen tot bijna 300 miljoen kilo per jaar.

Tips om zwerfafval tegen te gaan

  • Heeft u last van zwerfafval? Meld dit dan aan de gemeente.
  • Gooi uw afval, ook kleinere resten zoals kauwgom, sigarettenpeuken of tissues, altijd in de vuilnisbak.
  • Er zijn verschillende particuliere acties om zwerfvuil tegen te gaan en om zwerfafval op te ruimen. Sluit u aan of laat u inspireren!

Informatie en weetjes!

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval enorm toegenomen.

Door veranderde eet- en drinkgewoontes zijn meer levensmiddelen in kleinere verpakkingen te koop, die ook gemakkelijk onderweg zijn te gebruiken.

Niet iedereen gooit de verpakkingen na gebruik in de vuilnisbak.

In 2001 is in het onderzoek 'Inzamel- en beloningssystemen ter vermindering van zwerfafval' berekend dat jaarlijks 50 miljoen blikjes en flesjes in het zwerfafval terechtkomen.

Rijkswaterstaat is rond 2003 jaarlijks ruim 8 miljoen euro kwijt aan het opruimen van zwerfafval langs de rijkswegen.

Alleen de directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat treft per jaar al zo'n 900.000 kg. zwerfafval aan langs de 125 kilometer aan wegen die ze bezitten.

Het meeste zwerfafval wordt echter opgeruimd door de gemeentes rondom die (snel)wegen.

Met de maatregelen die ze hebben houden ze de openbare ruimte zo schoon mogelijk.

De grootste probleemgebieden zijn: de schoolomgeving, winkelgebieden en OV-gebieden.

Hoe lang blijft zwerfafval liggen?

Appelklokhuis: ongeveer 14 dagen.

Bananenschil of sinasaappelschil: 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het weer.

Blikjes van frisdrank: een blikje is gemaakt uit 2 materialen: aluminium en staal. Het deksel is gemaakt van aluminium en dat vergaat nooit. De rest van het blikje is gemaakt van staal en doet er 50 jaar over voordat het uiteen valt.

Kauwgom: 20 tot 25 jaar.

Kranten: van een paar dagen tot een half jaar.

Petfles van polyester (bv frisdrankflesjes): in de schaduw 10 jaar, in de zon 5 jaar.

Sigarettenpeuken: ongeveer 2 jaar.

 

Gevolgen!

Burgers ergeren zich vaak aan zwerfafval.

Zwerfafval is een milieuprobleem en een probleem voor de leefomgeving.

Uit het onderzoek 'Inzamel en beloningssystemen ter vermindering van zwerfafval' blijkt dat Nederlanders zich meer ergeren aan de vervuiling en verloedering van hun directe leefomgeving dan aan files en sigarettenrook.

Zwerfafval draagt bij aan de verloedering van steden en vergroot daarmee het gevoel van onveiligheid bij burgers.

Ook voor toeristische centra is een schone omgeving van groot belang.

Daarnaast kan zwerfafval langs de weg gevaren voor de verkeersveiligheid opleveren.

Het opruimen van zwerfafval brengt hoge kosten met zich mee.

 

Veroorzakers!

Volgens het onderzoek onderschrijft 80% van de mensen de stelling 'iedereen laat wel eens iets van een papiertje, blikje of zo, op straat achter'.

Jongeren van 12 tot 24 jaar veroorzaken meer zwerfafval dan de gemiddelde Nederlander of Belg.

Maar ook ouderen veroorzaken zwerfafval.

Zo is 18% van de mensen die regelmatig zwerfafval veroorzaakt, 50 jaar of ouder.

Automobilisten, recreanten, rokers en jongeren zijn specifieke doelgroepen binnen de campagne die gevoerd wordt door de stichting Nederland Schoon.

 

Statiegeld!

Een mogelijkheid om het zwerfafval terug te dringen is het invoeren van statiegeld.

Hiermee wordt de consument gestimuleerd de verpakking terug te brengen naar de winkel.

En als iets toch wordt weggegooid, dan zal een vinder bereid zijn het naar de winkel te brengen.

Het bedrijfsleven is hier echter erg op tegen vanwege het extra werk.

Maak een Gratis Website met JouwWeb